CANH KHỔ QUA CÁ THÁT LÁT
CANH KHỔ QUA CÁ THÁT LÁT
CANH KHỔ QUA CÁ THÁT LÁT
CANH KHỔ QUA CÁ THÁT LÁT

CANH KHỔ QUA CÁ THÁT LÁT

Liên hệ

Hoàng Sa Restaurant

Booking / Đặt bàn